Consultations

UŽSIENIO STATYBOS KOMPANIJŲ KONSULTAVIMAS

Consultancy for foreign construction companies

UŽSIENIO STATYBOS KOMPANIJŲ ĮVEDIMAS Į RINKĄ

The introduction of foreign construction companies into the market

LICENCIJAVIMO IR ATESTAVIMO KONSULTAVIMO PASLAUGOS

Licensing and Certification Advisory Services